شهر هوشمند چیست؟

ویزگی های شهر هوشمند

شهر هوشمند به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد

سیستم مدیریت هوشمند ترافیک به عنوان یکی از معیارهای اساسی در برپایی شهر هوشمند می‌باشد که ما نیز با سامانه پارک حاشیه‌ای هوشمند آذرپارک به عنوان مقدمه هوشمندسازی شهر برای خدمت رسانی در این راستا قدم برداشته‌ایم.

به دنبال شکل گیری مفهموم دولت الکترونیک، اصطلاح شهر هوشمند نیز مطرح شده که امروزه یکی از راه‌های شناسایی شهرهای پیشرفته جهان معیارهایی چون استفاده از سیستم‌های هوشمندانه و خلاق در مدیریت شهری است. بطور کلی شهری هوشمند است که بیشترین میزان بازدهی را در حوزه زندگی شهری داشته و شش معیار اصلی زندگی هوشمند از قبیل اقتصاد هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند باشد.

سیستم مدیریت هوشمند ترافیک به عنوان یکی از معیارهای اساسی در برپایی شهر هوشمند می‌باشد که ما نیز با سامانه پارک حاشیه‌ای هوشمند آذرپارک به عنوان مقدمه هوشمندسازی شهر برای خدمت رسانی در این راستا قدم برداشته‌ایم.


برای نصب سوپراپلیکیشن ایراناپ به آدرس زیر و یا لینک موجود در بیو پیج مراجعه کنید: 🤳

https://irana.app

0 دیدگاه

دیدگاه شما