سی درصد تخفیف در هزینه پارک خودرو !!!

با اپلیکیشن ایراناپ از تخفیف تعرفه پارک استفاده کنید

شما می توانید با استفاده از سوپراپلیکیشن ایراناپ در سامانه آذرپارک از تخفیف 30درصدی پارک حاشیه ای بهره مند شوید!

در سامانه پارک حاشیه ای آذرپارک هنگام خروج خودرو از پارک ، برای پرداخت هزینه ، اکثر شهروندان بصورت حضوری هزینه را به پارکبان می پردازند. 
درصورتی که شما می‌توانید با استفاده از سوپراپلیکیشن ایراناپ هزینه پارک خود را با تخفیف ۳۰ درصدی پرداخت کنید!

تعرفه هرساعت پارک خودرو:
۱۳۱۰ تومان

تعرفه هرساعت پارک خودرو با اپلیکیشن:
۹۹۵ تومان
.

برای نصب سوپراپلیکیشن ایراناپ کافیست به آدرس زیر مراجعه کنید و اپلیکیشن را دانلود کنید: 🤳

https://irana.app

0 دیدگاه

دیدگاه شما