شهروند گرامی :

در صورت عدم حضور پارکیار، شماره پلاک خودرو را به سامانه 100044988 ارسال کرده سپس جایگاه را ترک کنید
(فرمت پیامک : 45 ج 754 ایران 15)
و یا از طریق سایت آذرپارک اطلاعات پلاک خود را وارد کرده و درخواست خروج کنید. درخواست خروج